ارتباط دادن مقاومت بدن دربرابر آنتی بیوتیک با مصرف مرغ غیرکارشناسی استبه گزارش دریافتی شنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی فارس، دکتر عبدالرضا وفا افزود: به نظر می رسد درصد مهمی از مقاومت های آنتی بیوتیکی بدن انسان ناشی از تجویز بی رویه این دارو، فروش وعرضه کنترل نشده توسط برخی داروخانه ها ونیز مصرف خودسرانه آن توسط شماری از افراد دارد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شیراز گفت: میزان مصرف آنتی بیوتیک در مرغداری های مجاز تحت پوشش این اداره به طور کامل کنترل شده است.
وی اظهار کرد: مرغ ها در زمان رسیدن به زمان کشتار ، از نظر میزان آنتی بیوتیک ارزیابی می شوند و با طی شدن این آزمایش ها، مجوز حمل برای کشتارگاه صادر می شود.
وفا گفت: با این وجود، مجموعه دامپزشکی در چهارچوب اقدامات خود در خصوص کاهش و به حداقل رساندن مصرف آنتی بیوتیک طرح هایی چون پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک را در سالهای اخیر در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: دامپزشکی شیراز همچنین کاهش سن دوره پرورش وارائه مرغ با اندازه کوچک را در دست اجرا دارد که در صورت همکاری مجموعه های ذیربط اقدامی ارزشمند در جهت کاهش میزان بروز بیماریها وبه تبع آن کاهش مصرف آنتی بیوتیک است.
6114 /2027
دریافت کننده: علی اکبر خرامش ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی

انتهای پیام /*http://www.irna.ir/fa/News/82405352/