بازار بروجرد در آستانه ماه محرم و بازگشایی مدارس عکس: علیرضا سلیمانی


بازار بروجرد در آستانه ماه محرم و بازگشایی مدارس عکس: علیرضا سلیمانی

ایرنا – بروجرد – بازار بروجرد در آستانه ماه محرم و بازگشایی مدارس عکس: علیرضا سلیمانی*11*22 شهریور 1396


12:45


عکس:
علیرضا سلیمانی


کد خبر:
3514639

1
عکسhttp://www.irna.ir/fa/PhotoNews/3514639/