بوشهر / کلون و کوبه درب های قدیمی


بوشهر / کلون و کوبه درب های قدیمی

ایرنا – بوشهر – کوبه ها نشانه ای از فرهنگ ایرانی بر درهای روزگار قدیم است. درهای ورودی حیاط ها در بافت قدیم بوشهر با نقش و نگارهای مختلف، گل میخ ها، لنگر و کوبه های برنجی دوگانه « مردانه و زنانه» می باشد . کوبه مردانه دارای صدای بم و کوبه زنانه دارای صدای زیر است. صاحب خانه با شنیدن صدای کوبه متوجه می شود که مهمان رسیده مرد است یا زن. امروز زنگ اخبار و سایر خبردهندگان صوتی و تصویری جای این کوبه ها را گرفته اند. *5*11*20 شهریور 1396


12:46


عکس:
مدیریت سایت


کد خبر:
3514284

17
عکسhttp://www.irna.ir/fa/Photo/3514284/