حمایتی از تئاتر اصفهان نمی شوداحمد شاهین فر عصر یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تئاتر اصفهان نیازمند تحول و حمایت همه جانبه از سوی مسؤولان فرهنگی و هنری است ولی هیچ اقدام عملی برای رونق تئاتر اصفهان نشده است.
وی با بیان اینکه این امر در سالجاری نمود بیشتری پیدا کرده است، افزود: بودجه تئاتر اصفهان در حد صفر است و در حال حاضر از وعده های دست اندرکاران هیچ خبری نیست.
رئیس شورای ارزشیایی تئاتر اصفهان افزود: تئاتر اصفهان نیازمند توسعه همه جانبه است و باید از همه لحاظ به آن رسیدگی شود و بدون کار عملی نمی توان بخشی از نیازها و کمبودهای این رشته هنری را پر کرد.
وی تصریح کرد: با این وجود هنرمندان تئاتر و گروه های مختلف نمایشی این استان، کار را زمین نگذاشتند و در ژانرهای خود بسیار قوی، فعال، تکنیکی و ارزشی فعالیت می کنند .
رئیس سابق انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان افزود: هنرمندان، چراغ تئاتر اصفهان را روشن نگه داشتند و با کمترین امکانات، بهترین کار ها را ارائه می کنند.
مدرس نمایش در استان اصفهان افزود: امیداوارم در این زمینه فکری اندیشیده شود و هرچه زودتر وعده های داده شده عملی شود چون روزگاری، هنر تئاتر اصفهان زبانزد خاص و عام در کشور و خارج از ایران بود.
نمایش در اصفهان سابقه ای چند صد ساله دارد و نمایش های کمدی اصفهان در چهارباغ و اجراهای مشهور در تماشاخانه های سپاهان است که خنده بر لب هر تماشاگری می نشاند.
در گذشته تئاتر اصفهان بخصوص کمدی این خطه در داخل و حتی خارج از کشور علاقه مندان خاص داشت بگونه ای که در دهه های گذشته برخی از گردشگران داخلی و حتی خارجی غیر از دیدن آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان تماشای تئاتر کمدی این شهر را در برنامه های سفر خود به اصفهان قرار می دادند.
در سال های قبل از انقلاب مکتب نمایش های کمدی اصفهان با نام مرحوم « ارحام صدر» گره خورد و بعد از انقلاب نیز همچنان ادامه داشت.
گ/6027/8114

انتهای پیام /*http://www.irna.ir/fa/News/82135929/