مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حوزه وزارتی ارشاد


مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حوزه وزارتی ارشاد

ایرنا-تهران -آیین تکریم و معارفه مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این وزارتخانه برگزارشد.*725 شهریور 1396


12:45


عکس:
مهدی قربانی


کد خبر:
3515087

10
عکسhttp://www.irna.ir/fa/Photo/3515087/