21 اثر برای جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران انتخاب شدبه گزارش ایرنا از بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، آزاده گنجه، سعید بهنام و امیر راد به عنوان هیات انتخاب آثار بخش ‘تجربه های اجرا’ این دوره از جشنواره، پس از بررسی طرح های ارسال شده روز یک شنبه بیانیه ای صادر کردند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه در بخش تجربه‌های اجرای بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی رشد چشمگیر کمی و کیفی آثار قابل مشاهده بود آمده است که این رویداد با نگاهی نو به امر اجرا، پاسخی درخور توجه یافته که بی تردید با توجه به عمر کوتاه این تجربه خالی از نقصان نبوده است.
این بیانیه با تاکید بر اینکه هیات انتخاب با خوانش تک‌تک متون تعداد 21 اثر را از میان 80 طرح ارسالی برگزید می افزاید: معیار انتخاب بر پایه اهداف کوتاه و بلند جشنواره از جمله نگاه نو به امر اجرا، خلاقیت در ارائه ایده، تدقیق ایده، نسبت میان ایده و اجرا و توجه به ویژگی‌های نظری اجرا در ارتباط با ایده مطروحه بود.
هیئت انتخاب در پایان این بیانیه ضمن ابراز خوشحالی از افزایش میزان درک هنرمندان منتخب در غالب حوزه‌های مورد سنجش اظهار امیدواری کرده است که در آینده توجه و تمرکز بر حوزه‌ نظری و ارتباط پویای آن با طراحی اجرا افزایش یابد.
فراهنگ ** 7561 ** 1823 دریافت کننده: سارا کریمیان * انتشار: طاهره نبی اللهی

انتهای پیام /*http://www.irna.ir/fa/News/82427587/